אבי דוביצקי, גיא צברי, נתפסו על חם, צייד הפדופילים

אבי דוביצקי נקנס בשל ביזיון בית המשפט

העבריין ופושט הרגל הנמלט המכנה עצמו "צייד הפדופילים" ישלם 700 ש"ח על כל יום שיפר את הצו המחייב את סגירת דף הפייסבוק "נתפסו על חם".

 

במסגרת תביעה המתנהלת בבית משפט השלום בנתניה, ניתן נגד אבי דוביצקי פסק דין המחייב אותו לפצות במיליון ש"ח צעיר שנפל קורבן להאשמות שווא בפדופיליה. פסק הדין כולל צו, הקובע כי "צייד הפדופילים" יסגור את דף הפייסבוק "נתפסו על חם", המשמש אותו להפצת פרסומי דיבה לרבבות ישראלים.

אבי דוביצקי, גיא צברי, נתפסו על חם, צייד הפדופילים

דוביצקי נמלט מישראל בשלהי 2014, על רקע תביעות רבות מצד גברים ישראלים, שהואשמו על-ידו לשווא כפדופילים וכעברייני מין מסוכנים.

לקריאת ההחלטה בת"א 42937-11-17

גם ההתפתחויות בזירה הפלילית תמרצו את דוביצקי לרכוש כרטיס טיסה בכיוון אחד ואף לשנות את שמו לרועי מילר (Roy Miller): בתקופה שקדמה לבריחתו, הוא נחקר, בין היתר, כחשוד בהפרה מכוונת של צווים שניתנו בבתי המשפט, בניסיון לסחוט באיומים עיתונאית מוכרת ואף במעורבות ברצח בברנוער.

אבי דוביצקי התעלם מהוראות הצו הקובע כי עליו לסגור את דף הפייסבוק "נתפסו על חם", כפי שהוא מפר כל החלטה שיפוטית אחרת שניתנה בעניינו.

על רקע זה, הגיש התובע, באמצעות עו"ד גיא צברי, בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט ודרש לאכוף את ביצוע הצו באמצעות הטלת מאסר וקנס על "צייד הפדופילים" הנמלט.

כב' השופט אלי ברנד קיבל את הבקשה ומתח על דוביצקי ביקורת נוקבת. "מדובר במי שכלפיו ניתן פסק הדין אך לא קיימו, אשר הגיש תגובה לבקשה – שלא נתמכה בתצהיר ובסעיף 7 שלה ציין במפורש כי הוא מודע לדיון אך לא יתייצב אליו, כפי שאכן קרה בפועל, ואף לא עתר לאפשר לו להשתתף בדיון בדרך חלופית דוגמת היוועדות חזותית – אמצעי שכבר איפשרתי לו לעשות בו שימוש בתובענה זו לצורך מתן עדות", כתב כב' השופט ברנד בהחלטה והוסיף: "לפיכך, סבור אני כי יש מקום לקבל את הבקשה ביחס אל המשיב 1, בהעדר התייצבות ובהעדר הגנה של ממש".

אבי דוביצקי, גיא צברי, נתפסו על חם, צייד הפדופילים

עם זאת, קבע כב' השופט ברנד כי בשלב זה, יש להימנע מלהורות על מאסרו של דוביצקי בשל "עוצמת הסנקציה ומידת פגיעתה". על כן, נפסק כי "צייד הפדופילים" ישלם קנס בסך 700 ש"ח בכל יום, עד שימלא אחר הוראות הצו ויסגור את דף הפייסבוק "נתפסו על חם".

באשר לגובה הקנס, ציין כב' השופט ברנד כי הסכום היומי שנקבע כי אבי דוביצקי ישלם נובע, בין היתר, מהיותו פושט רגל. "צייד הפדופילים" גם חויב בהוצאות הבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, בסך 5,000 ש"ח.

יצוין, כי במסגרת הבקשה עתר התובע לחייב אשת קש שמפעיל דוביצקי לסגור את דף הפייסבוק "נתפסו על חם", לאחר שהעביר לידיה סמכויות ניהול מקבילות. בקשה זו נדחתה וייתכן שיוגש ערעור בעניינה לבית המשפט המחוזי.

Share on linkedin
Share on google
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp

רח' החשמונאים 119, ת.ד. 50368,
תל אביב 6150301

אנחנו כאן. בשבילכם.

Call Now Button